ห้องปฏิบัติการสร้างเพชรจะทดสอบเป็นบวกหรือไม่

ใช่, เพชรที่สร้างขึ้นในห้องปฏิบัติการ จะทดสอบในเชิงบวกเช่นเดียวกับเพชรในเครื่องทดสอบเพชรส่วนใหญ่ เนื่องจากมีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีเหมือนกับเพชรธรรมชาติ. โดยทั่วไปแล้วเครื่องทดสอบเพชรจะอาศัยการนำความร้อนเพื่อแยกเพชรออกจากวัสดุอื่นๆ, และทั้งเพชรธรรมชาติและเพชรที่ผลิตในห้องปฏิบัติการมีค่าการนำความร้อนสูงซึ่งแตกต่างจากวัสดุอื่นๆ ส่วนใหญ่.

อย่างไรก็ตาม, เป็นที่น่าสังเกตว่ามีวิธีตรวจจับขั้นสูงบางอย่างที่สามารถแยกเพชรที่สร้างจากห้องปฏิบัติการออกจากเพชรธรรมชาติได้, เช่น สเปกโทรสโกปีหรือการทดสอบการเรืองแสงด้วยแสงยูวี. สิ่งนี้อาจมีความสำคัญในบางบริบท, เช่นในการค้าเพชรซึ่งโดยทั่วไปแล้วเพชรธรรมชาติจะมีราคาสูงกว่าเพชรที่ผลิตในห้องปฏิบัติการ. แต่เพื่อจุดประสงค์ส่วนใหญ่, เช่นเครื่องประดับหรือของใช้ส่วนตัว, เครื่องทดสอบเพชรมาตรฐานก็เพียงพอแล้วที่จะยืนยันว่าเพชรที่สร้างขึ้นในห้องปฏิบัติการนั้นเป็นเพชรจริง.

ทิ้งข้อความไว้

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่. ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *