อะไรคือความแตกต่างระหว่าง CVD และเพชรที่ปลูกในห้องแล็บ?

ซีวีดี (การสะสมไอของสารเคมี) diamonds and lab-grown diamonds are both types of synthetic diamonds, but they are produced using different methods. Here are the key differences between the two: Production Method: CVD Diamonds: Chemical Vapor Deposition involves creating diamonds by using a gas mixture that contains carbon. This gas is then activated to release carbon

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง CVD และเพชรที่ปลูกในห้องแล็บ? อ่านเพิ่มเติม »

เพชรที่ปลูกในห้องทดลองสามารถใช้ทำแหวนได้หรือไม่?

ใช่, lab-grown diamonds can absolutely be used to make rings. Lab-grown diamonds have the same physical, เคมี, และคุณสมบัติทางแสงเสมือนเพชรธรรมชาติ. They are just as hard and durable, and they possess the same sparkle and brilliance. Because of this, lab-grown diamonds are a popular choice for engagement rings, wedding rings, and other types

เพชรที่ปลูกในห้องทดลองสามารถใช้ทำแหวนได้หรือไม่? อ่านเพิ่มเติม »

ใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้างเพชรที่ปลูกในห้องทดลองขนาด 2 กะรัต?

The time it takes to create a two-carat lab-grown diamond can vary depending on the specific method used for growing the diamond, as well as the desired quality and characteristics of the final gem. อย่างไรก็ตาม, as a rough estimate, it can take several weeks to several months or even longer to grow a 2 กะรัต …

ใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้างเพชรที่ปลูกในห้องทดลองขนาด 2 กะรัต? อ่านเพิ่มเติม »

ส่วนต่างราคาระหว่าง 3 เพชรที่ปลูกในห้องทดลองกะรัตและเพชรธรรมชาติ

The price difference between a 3 carat lab-grown diamond and a natural diamond can be significant, with lab-grown diamonds generally being less expensive than natural diamonds. Several factors contribute to this price difference: Production Cost: Lab-grown diamonds are created in a controlled environment using high-pressure, high-temperature (HPHT) or chemical vapor deposition (ซีวีดี) processes. While the

ส่วนต่างราคาระหว่าง 3 เพชรที่ปลูกในห้องทดลองกะรัตและเพชรธรรมชาติ อ่านเพิ่มเติม »

คุณรู้หรือไม่ว่าเพชรที่ปลูกในห้องทดลองเกิดขึ้นได้อย่างไร?

เพชรที่ปลูกนั้นถูกสร้างขึ้นโดยเทียมในห้องปฏิบัติการเพื่อจำลองกระบวนการก่อตัวของเพชรในธรรมชาติ. กระบวนการนี้มักเรียกว่าการสะสมไอสารเคมี (ซีวีดี) หรือแรงดันสูง อุณหภูมิสูง (HPHT) วิธี. ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับกระบวนการเพชรสังเคราะห์หลักสองกระบวนการ: การสะสมไอของสารเคมี (ซีวีดี) วิธี: ก๊าซดิบ: The CVD method

คุณรู้หรือไม่ว่าเพชรที่ปลูกในห้องทดลองเกิดขึ้นได้อย่างไร? อ่านเพิ่มเติม »

ขนแมวก็ทำเป็นเพชรได้?

99.99% of the elements in diamonds are carbon. Whether it is pet hair or human hair, it contains a certain amount of carbon. Through modern technology, the carbon in the hair is extracted and purified, and then the high-temperature and high-pressure process simulating the natural environment is used to crystallize the carbon extracted from the

ขนแมวก็ทำเป็นเพชรได้? อ่านเพิ่มเติม »